آزمونی برای آزمون محیط زیست


فرایند اجرایی پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي در حالی آغاز شده که انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در این رویداد موجب ایجاد پرسشهای بسیار در ذهن داوطلبان و جامعه هدف این آزمون شده است.

روح الله باقریزیست بوم/روح الله باقری*: فرایند اجرایی پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي در حالی آغاز شده که انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در این رویداد موجب ایجاد پرسشهای بسیار در ذهن داوطلبان و جامعه هدف این آزمون شده است.

با شروع به کار دولت یازدهم و دوازدهم و مقایسه آماری با دو دوره دولت قبلی در زمینه ساماندهی جذب و استخدام دستگاههای دولتی در غالب آزمونهای متمرکز استخدامی  بسیاری از افراد جویای کار فارغ التحصیلان نخبه و تمامی افرادی که منتظر فرصتی برابر برای شرکت در یک آزمون عادلانه بودند امیدوار شدند تدبیر صورت گرفته در سطح تصمیم ساز دولت موجب تغییر شرایط و تسهیل ورود افراد شایسته و مستعد گردد.

یکی از نهادهایی که در آزمون جدید سهمیه ورودی برای آن در نظر گرفته شده سازمان حفاظت محیط زیست است سازمانی که بدون تردید از کمبود نیرو رنج می برد و تقویت بدنه کارشناسی و اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست امریست که غالب افرادی که با این نهاد آشنایی دارند به آن اذعان دارند و آنرا تائید می کنند.

جدای از اینکه بهترین راه برای ورود افراد به یک سیستم چیست و آیا آزمون استخدامی متمرکز روش کارآمدی ست یا نه ؟ می توان گفت که در صورت برگزاری عادلانه و درست روش جذب نیرو از طریق آزمون حداقل راهکاری منصفانه است.

در شرایط موجود که انتظار می رود آزمونی عادلانه برگزار گردد و نیروهایی با کسب حداقل های تراز علمی فرصت خدمت به کشور و مردم را پیدا کنند. مواجه شدن با شرایط ناعادلانه شرکت در آزمون علاوه بر ایجاد شائبه در اذهان عمومی نسب به خود آزمون و فرایند اجرایی آن، سبب محروم شدن جامعه از خدمات افراد متخصص و مفیدی می شود که از هیچ رابطه و رانت دیگری برای ورود به دستگاههای اجرایی برخوردار نیستند و تنها اتکایشان بر توان، تخصص و دانش کسب شده در طی سالهای تحصیلشان است.

از ایراد های اساسی که در این آزمون  وجود دارد می توان به عدم قرار گیری رشته های تحصیلی که تناسب قانونی با رشته های شغلی دارند، قرار گیری رشته هایی با ارتباط کم و حتی غیر مرتبط با حوزه کاری مربوطه، تفاوت رشته های تحصیلی در نظر گرفته شده برای یک پست در محل های مختلف در حالیکه مواد آزمونشان یکسان است، همچنین عدم قرار گیری سطح لیسانس در آزمون و انحصار برای مقطع ارشد و دکتری اشاره کرد.

این موضوع بدین صورت است که برای اشاره، در رشته شغلی ،کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین، با شماره  10005تا 10008 مدرک مهندسی متالوژي و مواد گرایش مواد پیشرفته (مقطع دکتری ) شرایط احراز دارد ولی تمامی دانش آموختگان رشته های مرتبط از جمله رشته ارزیابی و آمایش سرزمین و مدیریت محیط زیست حائز شرایط شناخته نشدند. و زمانیکه به مواد آزمون اختصاصی این رشته شغلی که شامل سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)  ارزیابی محیط زیست، سنجش از دور(RS) ، آمایش سرزمین ، مدیریت محیط زیست است مراجعه میکنیم آنگاه سوالات بسیاری در ذهنمان در مورد این آزمون شکل می گیرد.

یا در رشته شغلی کارشناس پایش محیط زیست ، با شماره 10042 تا  10109 علی رغم وجود  رشته های مرتبط برای آزمون ، جای برخی رشته ها از جمله علوم و مهندسی محیط زیست با گرایش تخصصی آلودگیهای محیط زیست (که تا قبل از بازنگری در سرفصلهای آموزشی با عنوان مهندسی منابع طبیعی محیط زیست شناخته می شود)، مدیریت محیط زیست ، مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE   و حتی مهندسی بهداشت محیط ،که بطور منطقی باید در زمره رشته های مجاز قرار گیرند، خالیست و در عین ناباوری از حق شرکت در یک فرصت برابر رقابت با سایر فارغ التحصیلان محروم شده اند.  با بررسی مواد آزمون اختصاصی این رشته شغلی  که شامل مهندسی محیط زیست، آلودگی خاك،  آلودگی هوا،  مدیریت مواد زاید جامد،  مهندسی منابع آب است بیشتر به عمق این اجحاف پی برده و در سوالی از مجریان آزمون باید پرسیده شود استدلال شما برای در نظر نگرفتن این رشته های برای شرکت در آزمون چیست؟

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد پست کارشناس حیات وحش، با شماره 10121 تا 10123 است، که مجاز بودن فردی با تحصیلات تخصصی مدیریت و حفاظت تنوع زیستی در آن  بدیهی به نظر می رسد ولی برخلاف انتظارسایر رشته ها از جمله حشره شناسی حائز شرکت در این آزمون شناخته شده اند. 

با نگاهی مجدد به مواد آزمون اختصاصی این رشته شغلی نیز، که شامل بوم شناسی حیات وحش، شناخت محیط زیست، فیزیولوژي جانوري،  بیوشیمی، زیست شناسی سلولی و مولکولی است، این پرسش پیش می آید که اگر فردی با تحصیلات علوم و مهندسی محیط زیست و گرایش تخصصی مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناس حیات وحش شناخته نمی شود اصولا چرا این رشته در مراکز آموزشی در حال برگزاری و پرورش متخصص در این حوزه است.

مورد جالب توجه و خاص دیگر این آزمون رشته شغلی کارشناس زیستگاههاي آبی است که بدون هیچ توضیحی در سه کد رشته متفاوت 10125 با ظرفیت سه نفر درستاد تهران کد رشته 10126 بازهم درستاد تهران و با ظرفیت مجددا سه نفر و کد رشته های 10127و10128 و 10129  در استانهای خوزستان سیستان و بلوچستان و هرمزگان ارائه شده است.

این در حالیست که مواد آزمون اختصاصی رشته شغلی کارشناس زیستگاههای آبی شامل  فیزیولوژي جانوران آبزي  زیست شناسی دریا، بوم شناسی دریا، شناخت محیط زیست، هیدرولوژي یکسان است و قرار دادن سه کد رشته با ظرفیتهای متفاوت برای یک رشته شغلی، ابهامات بسیاری را بوجود می آورد و این ابهامات وقتی بیشتر می شود که میبینم رشته های که در سه کد رشته حائز شرایط شرکت در آزمون شناخته شده اند، در موقعیت های جغرافیایی مختلف باز هم رشته های گوناگونی هستند ،بنحوی که در کد رشته شغلی 10126 برای ستاد تهران دو رشته تحصیلی متفاوت از سایر رشته های تحصیلی مجاز دیده می شود.

در دو رشته شغلی کارشناس بررسی آلودگی آب و خاك و کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو هم، علی رغم وجود رشته های مرتبط برای شرکت در آزمون، بازهم برخی رشته ها از جمله آلودگیهای محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مهندسی ایمنی بهداشت ومحیط زیست(HSE) و حتی مهندسی بهداشت محیط درحالیکه رشته هایی کاملا مرتبط با این رشته شغلی هستند، برای شرکت در آزمون حائز شرایط شناخته نشده اند.  

وبرای رشته شغلی کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست با کد های رشته شغلی 10012 تا 10014 در حالی تنها رشته علوم اجتماعی مناسب تشخیص داده شده که جامعه زیست محیطی با این مسئله مواجه می شوند که اگر یک فارغ التحصیل رشته های محیط زیستی نمی تواند در پست کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست فعالیت نماید و شایستگی آنرا از نظر دست اندرکاران آزمون ندارد پس منطق تربیت این افراد در مراکز آموزش عالی چیست؟

در رشته شغلی کارشناس موزه تاریخ طبیعی با کد رشته شغلی 10133 نیز اثری از رشته های تحصیلی زیست محیطی دیده نمی شود و معلوم نیست چرا یک فارغ التحصیل محیط زیست از دید مجریان این آزمون نمی تواند در این پست نقش آفرینی کند؟

در رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه محیط زیست در حالی رشته های تحصیلی شیمی تجزیه و شیمی آلی مجاز شناخته شده اند که رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست ، آلودگیهای محیط زیست و حتی رشته مهندسی بهداشت محیط نیز توانایی حضور در این پست را خواهند داشت مواد آزمون اختصاصی تعیین شده برای این رشته شغلی که شامل شیمی محیط زیست (آب، خاك، هوا)، آلودگی هاي محیط زیست و اثرات آلاینده ها، علوم میکروبیولوژي در محیط زیست، آزمونهاي موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط، است تائید کننده این مطلب می باشد.

و در رشته شغلی کارشناس زیستگاههاي خشکی با کد رشته های شغلی 10130 تا 10132 اشخاص با رشته تحصیلی کم ارتباط از جمله طراحی محیط زیست جزو واجدین شرایط برای حضور در رقابت در نظر گرفته شده و باز هم جایی برای رشته های زیست محیطی نیست.

اقدام به موقع مدیریت ارشد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رفع  چنین فرایند پر چالشی در آزمون استخدامی برای سازمان محیط زیست عملی است که در حال حاضر تبدیل به یک مطالبه عمومی شده  و بدون شک ایشان می توانند با بررسی شرایط فعلی و جمعبندی در غالب اقدام اصلاحی به موقع، فضا و شرایط را برای حضور تمامی داوطلبان در موقعیتی برابر ایجاد کنند.

این آزمون آزمونی برای همه است برای مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان اداري و استخدامی کشور که با تغییر شرایط آزمون موجب تسهیل شرایط برای حضور همه افراد متقاضی گردند.برای مجلس و فراکسیون ها و کمیسیون های مرتبط با این حوزه تا با ایفای نقش نظارتی خود در راستای انجام وظایف قانونی گام های موثر تری بردارند و برای نهاد های قضائی از جمله دیوان عدالت اداری در جهت اصلاح روند های اعمال سلایق در مسیر آزمون های استخدامی، تا موجب ایجاد اعتماد عمومی و آرامش روانی در بین مردم شوند و بدون تردید عدم رسیدگی به این خواست قانونی فارغ التحصیلان رشته های مختلف زیست محیطی و رشته های مرتبط با این حوزه و عدم اطلاع رسانی نسبت به ابهامات موجود سوالهای بی پاسخ بسیاری در افکار عمومی ایجاد می کند.

* کارشناس محیط زیست


منبع : zistboom.com

به این پست امتیاز دهید.
Likes0Dislikes0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *